lähellä
oikeudellinen

Saksa lievensi kannabiksen laillistamissuunnitelmaa Brysselin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen

Itseviljely ja pilottihanke, liittohallitus on yhtä mieltä avainkohdista

Saksa ilmoitti uudistuneensa kannabiksen laillistamiseen. Saksan hallitus vesitti suunnitelmansa kannabiksen laillistamisesta keskiviikkona ottamalla käyttöön lain, joka sallisi yksityisen viljelyn ja jakelun voittoa tavoittelemattomien ryhmien kautta, mutta ei huumeiden laajaa myyntiä kaupoissa.

Jatkossa aikuiset saavat kasvattaa kannabista tiettyjä määriä yksityisesti tai voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä, ja he voivat hankkia sitä lisensoiduista erikoisliikkeistä alueellisessa mallihankkeessa. Liittohallitus suostui tähän käytyään neuvotteluja Euroopan komission kanssa Key Issues Paperista 26. lokakuuta 2022. Tavoitteena on edelleen valvoa laatua, estää saastuneiden aineiden kulkeutumista, varmistaa alaikäisten ja kuluttajien terveyden paras mahdollinen suoja ja hillitä mustia. markkinoida.

Ensimmäisenä askeleena viljely voittoa tavoittelemattomissa yhdistyksissä ja yksityinen viljely olisi mahdollistettava valtakunnallisesti. Toisessa vaiheessa myynti erikoisliikkeissä toteutetaan tieteellisesti suunniteltuna, alueellisena ja ajallisesti rajoitettuna malliprojektina. Malliprojektissa kaupallisen toimitusketjun vaikutukset nuorten terveyteen ja suojeluun sekä mustaan ​​markkinaan voi olla tieteellisesti tutkittu tarkemmin.

Lainsäädännössä säädetään myös pilottihankkeesta pienelle määrälle toimiluvan saaneita myymälöitä tietyillä alueilla, joilla testataan kannabiksen virkistyskäyttöön tarkoitetun kaupallisen toimitusketjun vaikutuksia kansanterveyteen, alaikäisten suojeluun ja mustaan ​​markkinaan.

Myös enintään 25 gramman virkistyskannabiksen hankkiminen ja hallussapito henkilökohtaiseen kulutukseen tehtäisiin lailliseksi.

"Aiempi kannabispolitiikka epäonnistui. Nyt meidän on valittava uusia polkuja", sanoi terveysministeri Karl Lauterbach.

Keskiviikon ilmoitus tuli sen jälkeen, kun Berliini keskusteli Euroopan komission kanssa Saksan hallituksen lokakuussa julkaisemasta tausta-asiakirjasta.

Liittovaltion maatalousministeri Cem Özdemir toteaa: "Kannabiksen käyttö on sosiaalinen todellisuus. Vuosikymmeniä jatkunut kieltopolitiikka on sulkenut silmänsä tältä ja ennen kaikkea aiheuttanut ongelmia: lasten ja nuorten, kuluttajien terveyden ja lainvalvontaviranomaisten kustannuksella. Nyt luomme johdonmukaisen ja käytännöllisen kannabispolitiikan yhdestä lähteestä, viljelystä kulutukseen. Kenenkään ei pitäisi joutua ostamaan jälleenmyyjiltä tietämättä mitä he saavat. Hallitulla viljelyllä ja jakelulla kannabiskerhojen yhteydessä vahvistamme nuorten ja terveyden suojelua. Ja: Olemme leikkaaneet maan järjestäytyneelle rikollisuudelle, joka ei epäröi edes myydä sitä lapsille. Alueellisella mallihankkeella tutkimme myös kaupallisen toimitusketjun mahdollisuuksia.

Lainsäädäntöä valmistelevat ministeriöt – terveys-, oikeus- ja maatalousministeriöt – eivät antaneet aikataulua suunnitelmalle. Monet Euroopan maat, mukaan lukien Saksa, ovat jo laillistaneet kannabiksen rajoitettuihin lääketieteellisiin tarkoituksiin. Toiset ovat dekriminalisoineet sen yleisen käytön tekemättä siitä laillista.

1. pilari: Yksityinen ja yhteisöllinen henkilökohtainen kulttuuri, voittoa tavoittelematon

 • Ahtaissa ja selkeästi määritellyissä oikeudellisissa puitteissa voittoa tavoittelemattomat yhdistykset voi yhdessä viljellä kannabista virkistystarkoituksiin ja myyvät sen jäsenilleen omaan kulutukseensa. Jäsenten tulee olla mahdollisimman aktiivisia yhdistyksessä. Yhdistysten työntekijöiden osallistuminen kulttuuriin on sallittua, mutta ulkopuolisten kulttuurin tilaaminen on poissuljettu.
 • Käsittelyn puiteehtoja säätelee erillinen laki.
 • Kerätyn virkistyskannabiksen lisäksi jäsenet voivat saada myös yhdistyksen tuottamia siemeniä ja pistokkaita omaan viljelyyn. Selvitetään, voidaanko ja miten yksityiseen viljelyyn tarkoitettuja siemeniä ja/tai pistokkaita saada yhdistyksiltä omakustannushintaan ilman, että yhdistyksen jäsenyys on tämän edellytyksenä.
 • Valtion viranomaiset suorittavat hyväksynnän ja valvonnan erityisesti määrällisten, laadullisten ja nuorisosuojeluvaatimusten noudattamisen osalta sekä pistokokein ja paikan päällä. Yhdistysten keräämiä henkilötietoja harrastuskannabiksen, siementen ja pistokkaiden myynnin yhteydessä jäsenille ei saa luovuttaa valtuuttamattomille kolmansille osapuolille eikä käyttää muihin tarkoituksiin. Jäsenyys useampaan kuin yhteen yhdistykseen on kielletty.
 • Sakot tai luvan peruuttaminen rikkomuksen sattuessa. Sakkojen tai vankeusrangaistus on edelleen mahdollinen, jos rikos toistuu
 • Viljellyt ja korjatut määrät mukautetaan tarpeiden mukaan. Tuotettuja ja toimitettuja määriä koskevat raportointi- ja dokumentointivaatimukset. Kannabiksen tuonti tai vienti on kielletty virkistystarkoituksessa.
 • Maksut kattavat omakustannushinnan, joka on porrastettu toimitetun määrän mukaan (mahdollisesti kiinteällä perushinnalla ja täydennyksellä toimitettua grammaa kohti).
 • Jäsenmäärä yhdistystä kohti on rajoitettu enintään 500:aan, vähintään 18-vuotiaiden ja koti- tai asuinpaikkansa Saksassa. Yhdistysten määrää voi rajoittaa väestötiheys.
 • Yhdistystä voivat johtaa vain luonnolliset henkilöt, joiden luotettavuus on varmistettu. Yhdistystä hoidetaan yhdistyslain periaatteiden mukaisesti. Yhdistyksen hallituksen henkilökohtainen vastuu taloudellisesta menetyksestä tai virkavelvollisuuden rikkomisesta tulee syntyä vain tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
 • Siementen toimittaminen yhdistysten (ensimmäistä) viljelyyn on mahdollista. Mahdollisuutta tuoda siemeniä kolmansista maista tutkitaan.
 • Korjuun kannabiksen (kukkien) jakaminen on sallittua vain jäsenille; ei luovuteta kolmansille osapuolille; max 25g kannabista päivässä, max 50g kuukaudessa, max 7 siementä tai 5 pistokasta kuukaudessa. Annostus alle 21-vuotiaille nuorille on rajoitettu 30 grammaan kuukaudessa sallitun THC-pitoisuuden rajoituksen lisäksi (raja tarkennettava). Tämän pitäisi näkyä lajikkeen valinnassa.
 • Selvitetään, voidaanko ja miten siemeniä ja pistokkaita vaihtaa maksutta yhdistysten välillä laadunvarmistustarkoituksiin.
 • Yhteisön viljelyyn sovelletaan laatuvaatimuksia (mukaan lukien lisäaineiden tai seosten, kuten tupakan tai aromien, kielto, torjunta-ainevaatimukset, ei synteettisiä kannabinoideja).
 • tavallinen THC-keskiarvo Toimitus on vain puhtaassa muodossa (kukkia tai hartsia) neutraalissa tai bulkkipakkauksessa, johon on liitetty tiedot tuotteesta (lajike, mukaan lukien sen sisältö ja muiden kannabinoidien, kuten CBD, pitoisuus), annostelu ja käyttö sekä kuluttaja- ja neuvonta keskusriskit.
 • Kuluttaminen yhdistyksen tiloissa on kielletty, samoin kuin julkinen kulutus koulujen, päiväkotien tai vastaavien lähellä ja jalankulkualueilla klo 20 asti.
 • Samalla alkoholin, tupakan tai muiden piristeiden ja päihteiden myynti on kielletty.
 • Sisäänpääsy on sallittu vain aikuisille, joilla on tiukat ikäseulontavaatimukset.
 • Nuorisosuojelu- ja ennaltaehkäisyehdot ovat voimassa: yhdistyksen nimittämillä nuorisosuojelu-, huume- ja ehkäisytoimihenkilöillä on todistettu asiantuntemus; Pakollinen yhteistyö paikallisen huumeriippuvuuden tai ehkäisyn kanssa – neuvontakeskus ja vähimmäisetäisyys kouluista, päiväkodeista tai vastaavista.
 • Yhdistysten ja kannabiksen mainonta on yleisesti kielletty. Tosiasialliset tiedot hyväksytään.
 • Vähimmäissuojatoimenpiteet (esim. murtoturvalliset huoneet, aidat) estävät luvattomien kolmansien osapuolten pääsyn.
 • Hallussapito ilman rangaistusta (julkinen käyttö) on mahdollista henkilökohtaiseen kulutukseen 25g asti; on rikosoikeudellisia säännöksiä muun kuin hallussapidosta, kaupasta ja myynnistä muille kuin jäsenille sekä lapsille ja nuorille sekä sellaisen kannabiksen myyntiin, jota ei ole itse viljelty yhdistyksissä.
 • Tie-, meri- ja lentoliikenteen raja-arvot tarkistetaan toimivaltaisten asiantuntijatoimikuntien kanssa. Kannabiksen vaikutuksen alaisena ajamisen sallittavuutta koskevat määräykset perustuvat yksinomaan liikenneturvallisuusvaatimuksiin.
 • Yksityinen itseviljely ilman rangaistusta koostuu enintään 3 naaraskukkivasta kasvista ja se on suojattava lasten ja nuorten pääsyltä.
 • Tuomioita voidaan rekisteröidä yksinomaan kannabikseen liittyvistä teoista, joista laki ei enää määrää seuraamusta tulevaisuudessa (enintään 25 g/oma sato enintään 3 naaraskukkivan kasvin hallussapito), joka poistetaan liittovaltion keskusvirastosta. Rekisteröidy pyynnöstä. Lain voimaan tullessa meneillään olevat näihin seikkoihin liittyvät rikostutkinta- ja syytetoimet suljetaan rikosprosessilaissa jo säädetyillä mahdollisuuksilla.
 • Liittovaltion tupakoimattomien suojelulain soveltamisalaa laajennetaan kattamaan kannabikseen liittyvien tuotteiden tupakoinnin; tupakoimattomien lisäsuoja on varmistettava tupakkalainsäädäntöjen mukaisesti.
 • Kannabista hallussa olevien tai käyttävien alaikäisten osallistuminen varhaiseen puuttumiseen ja ehkäisyohjelmiin on pakollista.
 • Neljän vuoden kuluttua pilari 4:n vaatimuksia arvioidaan, jotta voidaan tarkastella mahdollisia muutoksia terveyden ja nuortensuojelun sekä mustan markkinan vähentämisen kannalta.
lukea :  1 miljardia dollaria voitti Coloradossa kannabiksen vallankumouksen jälkeen

Lisäksi on pantava täytäntöön 26 avainasiakirjassa muotoiltuja nuorten ja terveyden suojelua koskevia määräyksiä. Tämä asetusehdotus on tarkoitus suunnitella siten, että ilmoitusvelvollisuutta ei synny.

2. pilari: alueellinen mallihanke kaupallisten kanavien kanssa

Seuraavassa vaiheessa kansallisen sääntelyn tiellä toisessa pilarissa toteutetaan 26 julkaistun avainkysymykset-asiakirjan muut lähestymistavat, mukaan lukien arviointi tieteellisesti suunniteltuna, alueellisena ja aikarajoitettuna mallina. : Yritykset lopettavat tuotannon. , myynti ja jakelu aikuisille tarkoitetun kannabiksen erikoisliikkeille valtion lisensoimien ja valvottujen puitteiden mukaisesti. Tämän pilarin avulla voidaan tieteellisesti tarkastella kaupallisen toimitusketjun vaikutuksia terveyden- ja nuortensuojeluun sekä pimeisiin markkinoihin.

 • Projektin kesto on 5 vuotta vakiintuneesta toimitusketjusta.
 • Jakelupisteille ja tiettyjen alueiden/kaupunkien aikuisille asukkaille on asetettu aluerajoituksia useissa osavaltioissa (opt-in).
 • Syötäväksi kelpaavien tuotteiden myyntilupaa selvitetään lain puitteissa tiukkojen nuorten ja terveyden suojelun sääntöjen mukaisesti.
 • Malli on tieteellisesti tarkastettu ja arvioitu. eurooppalaiset kumppanit ja Euroopan komissio. Tulokset ovat saatavilla
 • Terveys- ja nuortensuojelu on myös jatkoa 26 julkaistulle avainasiadokumentille.
lukea :  Intian ensimmäinen lääketieteellinen kannabisklinikka avataan

Tästä hankkeen osasta tulee edelleen ilmoittaa.

Kun 2-pilarin mallin täytäntöönpano, liittohallitus luottaa kansainväliseen ja eurooppalaiseen lainsäädäntökehykseen sekä Yhdistyneiden Kansakuntien toimivaltaan. Saksan hallitus viittaa vuonna 1993 annettuun tulkintajulistukseen ratifioidessaan vuoden 1988 YK:n yleissopimusta ja julkaisee hankkeensa julistuksen YK:n yleissopimuksen objektiivisten ja oikeudellisten vaatimusten mukaisesti. Lisäksi Saksa haluaa kehittää tiivistä, merkittävää ja läpinäkyvää koordinaatiota eurooppalaisten kumppaneidensa kanssa.

weedmaster

Kirjailija weedmaster

Medialähetystoiminnan harjoittaja ja lailliseen kannabiseen erikoistunut viestintäpäällikkö. Tiedätkö mitä he sanovat? tieto on valtaa. Ymmärrä kannabislääketieteen taustalla oleva tiede ja pysy ajan tasalla uusimpaan terveyttä koskevaan tutkimukseen, hoitoihin ja tuotteisiin. Pysy ajan tasalla viimeisimmistä laillistamista, lakeja, poliittisia liikkeitä koskevista uutisista ja ideoista. Löydä planeetan kaikkein kokeneimpien viljelijöiden vinkkejä, vihjeitä ja ohjeita, mukaan lukien uusimmat tutkimukset ja tiedeyhteisön havainnot kannabiksen lääketieteellisistä ominaisuuksista.