lähellä

tiede

Kannabis-tiede

Kannabista ympäröivä tiede yhdistää fysikaalis-kemialliset ja kokeelliset tieteet (luonto ja aine, biologia ja erityisesti lääketiede). Mutta myös humanistiset tieteet, jotka koskevat ihmistä, hänen historiaansa, käyttäytymistään, kieltään, sosiaalisia, psykologisia, poliittisia.

Tieteelliseksi tunnustetun tiedon hankkiminen kulkee sarjan vaiheiden läpi. Kerätyt tiedot mahdollistavat teorisoinnin, teorian avulla voidaan tehdä ennusteita, jotka on sitten todennettava kokeilemalla ja havainnoimalla.

Teoria hylätään, kun nämä ennusteet eivät sovi kokeeseen. Tutkijoiden, jotka ovat tehneet nämä tarkastukset, on, jotta tieteellinen tietämys voidaan edetä, tehdä tästä tiedosta muille tiedemiehille. Ne validoivat tai eivät toimi hänen arviointimenettelyn aikana.